Utbyggnad/renovering

Vi jobbar mycket med renoveringar och utbyggnader både på höjden och bredden. En extra våning, takbyte, uterum el tex utbyggnad av sommarstuga. Tips: Attefallsutbyggnad på 15 kvm bruttoarea får göras på en el tvåbostadshus utan att söka bygglov.